Thursday, April 22, 2010

MAKLUMAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK


Baru-baru ini ramai dikalangan guru yang bertanyakan status Soalan Selaras Negeri Selangor, sebagai makluman sila rujuk surat yang sampai ke sekolah tuan dengan merujuk surat JPN/SPA/MAT/A25089/09/01 Jld.8 (68) bagi sekolah rendah, JPN/SPA/MAT/A25089/09/01 Jld.8 (69) bagi sekolah menengah berkenaan Program Peningkatan Prestasi Akademik UPSR, PMR dan SPM 2010.
Sehubungan itu pihak sekolah dibenarkan menggunakan Wang SUWA / Pelbagai / PCG Mata Pelajaran / PIBG bagi pembiayaan kos percetakan soalan tersebut dengan merujuk surat JPN/SPA/MAT/A25089/09/01 Jld.9 (02)

No comments:

Post a Comment

Makluman Penting Unit-Unit Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

BERITA TERKINI PRIHAL AKADEMIK

BIJAK BESTARI ( Siri 6)


And treat them with humility, out of tenderness and mercy and pray (for them by saying): ?O Lord! Be merciful to them as they cherished and reared me when I was a child .

(Surah al-Israa', 17:24)