SP MENENGAH

Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah dan Pra-Universiti
dan
Rancangan Pelajaran

Mata Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran Rancangan Pelajaran

Bidang Bahasa
Bahasa Melayu
T1T2T3T4T5
T1,  T2T3T4T5
Bahasa Inggeris
T1T2T3T4T5
T1T2T3T4T5
Bahasa Perancis
T1T2T3
Bidang Sains
Matematik
T1T2 T3T4T5
T1T2T3T4T5
Sains
T1T2T3T4T5
T1T2T3T4T5
Fizik
  T4T5
  T4T5
Kimia
  T4T5
  T4,  T5

Biologi
  T4T5
  T4T5
Sains Sukan SP, T4 T5 T4, T5

Bidang Vokasional/Teknik
Matematik Tambahan
T4,  T5
T4T5
Kemahiran Hidup
T1T2T3
T1T2T3
Prinsip Akaun
T4T5
Perdagangan
T4T5
Ekonomi Asas
 T4T5

Bidang Kemanusiaan
Geografi
T1T2T3
T1T2T3
Sejarah
T1,  T2,  T3,  T4T5
T1T2T3T4,  T5
Pendidikan Islam T1 - TilawahAkidah, Tamadun Islam, Adab
T2 - TilawahAkidah, Ibadat, Sirah, Adab
T3 - TilawahAkidah, Ibadat, Sirah, Adab
T4 - TilawahAkidah, Ibadat, Tamadun Islam, Adab
T5 - TilawahAkidah, Ibadat, Tamadun Islam, Adab
T1T2T3T4T5
Pendidikan Moral
T1T2T3T4T5
T1T2T3T4T5
Pendidikan Seni Visual
T1T2T3,  T4,  T5
T1,  T2,  T3T4T5
Sivik & Kewarganegaraan T1,  T2T3T4T5
T1T2T3T4T5
PJPK T1,  T2,  T3,  T4,  T5 T1T2T3T4T5

ICTL


Pra Universiti

Sains
Biology T6R, T6A
Physics
T6R, T6A
T6R, T6A
Chemistry T6R, T6A
Mathematics S T6R P1 P2, T6A P1 P2
Mathematics T T6R P1 P2, T6A P1 P2

Bahasa
Bahasa Malaysia
T6R, T6A
T6R, T6A
MUET
T6R, T6A
T6R, T6A
Pengajian Am
T6R, T6A
T6R K1, T6R K2, T6A K1, T6A K2

Kemanusiaan
Sejarah
T6R, T6A
T6R, T6A K1

Vokasional/Teknik
Pengajian Peniagaan
T6R, T6A
T6R K1, T6R K2, T6A K1, T6A K2
Perakaunan
T6R, T6A
T6R, T6A
Ekonomi
T6R, T6A
T6R, T6A

Makluman Penting Unit-Unit Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

BERITA TERKINI PRIHAL AKADEMIK

BIJAK BESTARI ( Siri 6)


And treat them with humility, out of tenderness and mercy and pray (for them by saying): ?O Lord! Be merciful to them as they cherished and reared me when I was a child .

(Surah al-Israa', 17:24)