Tuesday, October 13, 2009

SELAMAT BERKURSUS

KURSUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN GURU-GURU CEMERLANG DAERAH HULU SELANGOR 2009. SELAMAT BERKURSUS. SEMOGA KECEMERLANGAN TUAN PUAN DAPAT DIKONGSI BERSAMA DENGAN GURU-GURU LAIN DEMI MENINGKATKAN PENDIDIKAN HULU SELANGOR.

Makluman Penting Unit-Unit Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

BERITA TERKINI PRIHAL AKADEMIK

BIJAK BESTARI ( Siri 6)


And treat them with humility, out of tenderness and mercy and pray (for them by saying): ?O Lord! Be merciful to them as they cherished and reared me when I was a child .

(Surah al-Israa', 17:24)