FUNGSI UTAMA  Penyeliaan Pengurusan Akademik merangkumi penyeliaan pengurusan am, panitia mata pelajaran, pengajaran & pembelajaran dan program-program khas KPM.

   FUNGSI-FUNGSI LAIN  

· Penerimaan dan Penyebaran Bahan kurikulum.
· Latihan dalam Perkhidmatan.
· Pengurusan Kokurikulum Pendidikan Islam.
· Kerjasama dalam program dengan organisasi luar berkaitan Akademik.

 
PROGRAM KHAS KEMENTERIAN

Bidang Keberhasilan Utama Negara  NKRA   
Program LINUS
Peningkatan Program Sekolah SIP
Program PPSMI
Bahasa Cina dan Bahasa Tamil  SK
Penyeliaan Peperiksaan Awam dan Khas
Program perluasan Bahasa Antarabangsa
di SM harian
Dasar  60: 40
Kalkulator Grafik / Geometri Sketchpad
Skim Baucar Tuisyen (SBT)
Skim Tuisyen FELDA (STF)
Program Tiga M (PROTIM)
Program Transisi
Program Early Literacy in English (ELiTE)
Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
Program j-QAF
Ko-kurikulum Pendidikan Islam
KRK dan KAA
Program ICTL

Makluman Penting Unit-Unit Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

BERITA TERKINI PRIHAL AKADEMIK

BIJAK BESTARI ( Siri 6)


And treat them with humility, out of tenderness and mercy and pray (for them by saying): ?O Lord! Be merciful to them as they cherished and reared me when I was a child .

(Surah al-Israa', 17:24)