VISI, MISI DAN OBJEKTIF


VISI
 
Sekolah Unggul
Penjana Generasi Terbilang

MISI

Membangun Potensi Individu
Melalui
Pendidikan Berkualiti


OBJEKTIF

Sejajar dengan misi dan objektif Kementerian Pelajaran dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Selangor berobjektif:
         Melahirkan rakyat yang bersepadu, taat setia dan berkualiti;
         Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan 
         sejahtera;
         Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara;
         Memberi peluang pelajaran kepada semua rakyat di daerah Hulu Selangor.

 
Makluman Penting Unit-Unit Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

BERITA TERKINI PRIHAL AKADEMIK

BIJAK BESTARI ( Siri 6)


And treat them with humility, out of tenderness and mercy and pray (for them by saying): ?O Lord! Be merciful to them as they cherished and reared me when I was a child .

(Surah al-Israa', 17:24)