Tuesday, March 29, 2011

FORMAT KERTAS CADANGAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

FORMAT KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

1. Nama dan Alamat Penuh Sekolah

2. Nama Penyelidik

3. Tajuk Kajian

4. Isu / Keprihatinan Yang Dikaji ( Fokus Kajian )

5. Refleksi Masalah

6. Objektif Kajian ( Am & Khusus )

7. Kumpulan Sasaran & Lokasi Kajian

8. Tindakan Yang Dicadangkan

9. Bahan Yang Dicadangkan

10. Jadual Pelaksanaan Kajian

Contoh :

BIL

AKTIVITI

TARIKH PELAKSANAAN

1

Menulis Kertas Cadangan

10 Februari

2

Merancang Tindakan

11 Februari

3

Melaksanakan Tindakan – aktiviti 1

13 Februari

4

Membincangkan Masalah yang timbul dalam tindakan 1

14 Februari

5

Melaksanakan Tindakan – aktiviti 2

15 Februari

6

Membincangkan Masalah yang timbul dalam tindakan 2

16 Februari

7

Melaksanakan Tindakan – aktiviti 3

17 Februari

8

Membincangkan Masalah yang timbul dalam tindakan 3

18 Februari

9

Melaksanakan Tindakan – aktiviti 4

19 Februari

10

Ujian Untuk Mengesan Pencapaian Murid

20 Februari

11

Refleksi Kajian

21 Februari

12

Menulis Laporan Kajian

22 Februari

* hantar ke Penyelaras Kajian Tindakan, PPD Hulu Selangor

Sebelum 22 April 2011

FORMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

1. Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran

- pengalaman penyelidik

2. Fokus Kajian

- sertakan data bukti fokus kajian

3. Objektif Kajian

- jelas dan sesuai dengan fokus kajian

4. Kumpulan Sasaran

- sesuai dengan kawalan penyelidik

5. Tindakan Yang Dicadangkan / Pelaksanaan Kajian

- terperinci dan boleh difahami serta kaedah/teknik/inovasi baru

- disertakan dengan data/instrumen yang telah dilaksanakan

- foto/graf/rajah/grafik

6. Cadangan Kajian Akan Datang

7. Bibliografi

- buku, journal, internet

8. Lampiran

- borang kaji selidik, hasil kerja murid

* hantar ke Penyelaras Kajian Tindakan, PPD Hulu Selangor

Sebelum 24 Oktober 2011

1 comment:

  1. R.CHANDERAN,
    Penolong Kanan 1,
    SJK Tamil Ladang Sungai Choh

    Saya bagi pihak sekolah SJKT Ldg Sungai Choh dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ke atas lawatan kerja ke sekolah kami untuk membuat pantauan akademik pada 30 Mac 2011. Barisan pegawai-pegawai PPD seperti En.Aznan, En.Abd.Razak, En.HalimSayuti, En.Firdaus dan dua lagi pegawai wanita memberi input-input dan cadangan-cadangan bernas demi meningkatkan tahap pencapaian akademik sekolah kami. Lawatan kerja itu sedikit sebanyak memberi perangsang kepada kita agar menjalankan tugas kami dengan lebih sempurna dan sistematik lagi. Terima kasih sekali lagi kepada pegawai-pegawai PPD yang hadir ke sekolah kami. Terima kasih daun keladi. Harap jumpa lagi...!!

    ReplyDelete

Makluman Penting Unit-Unit Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor

BERITA TERKINI PRIHAL AKADEMIK

BIJAK BESTARI ( Siri 6)


And treat them with humility, out of tenderness and mercy and pray (for them by saying): ?O Lord! Be merciful to them as they cherished and reared me when I was a child .

(Surah al-Israa', 17:24)